Společnost Midava Service, s.r.o., která je provozovatelem portálu Muzupracovat.cz se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (uživatelé, zástupci společností) sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, registrace, soutěží apod.

Zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a na základě výše uvedeného zákona proto nemohou být bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.

Společnost Midava service, s.r.o., byla registrována jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00066666 ze dne 22.06.2016