Laboratoř Nadace Vodafone

Letošní ročník Laboratoře Nadace Vodafone ve znamení velkých změn Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, jehož cílem je pomoci rozvíjet inovační technologické projekty se sociálním dopadem. Během čtyř uplynulých ročníků se povedlo akcelerovat již 39 projektů, z nichž třetina je dlouhodobě ekonomicky udržitelná a 3 se rozšířily na zahraniční trhy. Právě startující pátý

Pokračovat ve čtení

Osoby znevýhodněné na trhu práce

osoby se zdravotním postižením – osoby, jejichž zdravotní postižení představuje určité znevýhodnění ve vztahu k ostatním členům společnosti; definice této cílové skupiny vychází ze z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo ze z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; mládež a mladí dospělí – mládež ohrožená sociálně

Pokračovat ve čtení

Řízení o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné. – Co potřebujete znát.

Zahájení řízení Řízení o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné lze zahájit buď na základě žádosti fyzické osoby (o přiznání statusu OZZ/o odnětí statusu OZZ) nebo z moci úřední (o odnětí statusu OZZ). Podnětem k zahájení řízení z moci úřední bude zejména zjištění posudkově významných skutečností, které jsou pro odnětí statusu OZZ rozhodné. Žádost podává občan (starší

Pokračovat ve čtení

Rozdíl mezi Osobou se zdravotním postižením (OZP) a Osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ)

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ). Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim

Pokračovat ve čtení

Kdo jsou: Osoby zdravotně znevýhodněné

Kdo je osoba definovaná jako OZZ. Jako OZZ bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků

Pokračovat ve čtení